Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Samorząd województwa przeznaczył 1oo mln zł na walkę z pandemią

Zakup karetek, sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej – na to od początku pandemii samorząd regionu przeznaczył przeszło 100 mln zł pochodzących zarówno ze środków unijnych jak i budżetu województwa.

Już w pierwszych dniach pandemii samorząd rozpoczął organizowanie wsparcia dla regionalnych placówek medycznych w ramach Dolnośląskiego Pakietu Wparcia Dla Ochrony Zdrowia.

 – Walcząc z epidemią przyjęliśmy zasadę wszystkie ręce na pokład – twierdzi marszałek Cezary Przybylski. ­– Wspieramy dolnośląską służbę zdrowa pieniędzmi pochodzącymi zarówno zUnii Europejskiej, jak i z naszego budżetu. Istotną pomocą będzie z pewnością pokrycie w tym roku ujemnego wyniku finansowego naszych jednostek medycznych.

Dzięki tej pomocy szpitale i pogotowia ratunkowe w całym regionie otrzymały także sprzęt medyczny niezbędny do walki z zagrożeniem.

Za przekazane przez samorząd województwa pieniądze – zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki medyczne w całym regionie - zakupionych zostało m.in. 5 karetek pogotowia, 15 aparatów USG, 62 respiratory, 6 aparatów do oznaczania koronawirusa, 44 defibrylatory, 37 kardiomonitorów, 94 pulsoksymetry, ponad 665 tys. masek ochronnych oraz ponad 65 tys. opakowań rękawic jednorazowych.

Dodatkową pomoc finansową otrzymały także szpitale powiatowe i prywatne oraz dolnośląskie Domy Pomocy Społecznej. W sumie otrzymały one prawie 30 mln zł ze środków unijnych, którymi dysponuje samorząd województwa. Pieniądze te posłużyły m.in. na zakup sprzętu medycznego, wyposażenie laboratoriów, zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19 czy dodatki dla pracowników DPS. Dotychczas wypłacono w tym zakresie ponad 90% dostępnych środków finansowych.

Z kolei przeszło 8,2 mln zł przekazane zostało na budowę szpitala kontenerowego w Bolesławcu dla 65 pacjentów zarażonych SARS COV-2, który odciąży szpital powiatowy w tym mieście.Dzięki wsparciu także trzy nowoczesne karetki bariatryczne, zakupione m.in. ze środków unijnych, trafiły do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, a jedna do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Również Dolnośląskie Centrum Onkologii uruchamia nowe e-usługi dla pacjentów. Poprawią one koordynację opieki nad osobami z podejrzeniem choroby nowotworowej, co zwłaszcza w czasie pandemii pomoże w sprawnej diagnostyce.

Dodatkowo Departament Zdrowia urzędu marszałkowskiego, we współpracy z Wydziałem Informatyki, opracowali system do monitoringu stanu środków ochrony osobistej oraz system do monitoringu liczby łóżek wg poziomów referencyjnych szpitali. Przy ich pomocy regularnie aktualizowany jest stan środków ochrony osobistej oraz łóżek zajętych, wolnych oraz respiratorowych w podmiotach leczniczych w całym regionie.  Utworzona została także wspólna Grupa Zakupowa, dzięki której placówki medyczne będą mogły zamawiać środki ochrony osobistej, co usprawni i przyśpieszy proces ich zakupu i dostawy. 

Oprócz wsparcia dedykowanemu służbie zdrowia Zarząd Województwa od marca procował nad zakresem i formą pakietu pomocowego dla przedsiębiorców – grupy identyfikowanej jako ta, która najmocniej odczuje kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Tak skomplikowany i szeroki proces wymagał konsultacji na szczeblu regionalnym – z instytucjami, które do dziś wdrażają działania pomocowe, ale przede wszystkim na szczeblu międzynarodowym – negocjacje z Komisją Europejską o konieczności szybkiego przesunięcia środków, które później zaoferowane zostaną jako wsparcie dla sektora biznesowego. Dodatkowo w trybie natychmiastowym podjęto decyzje o maksymalnym uproszczeniu procedur, dzięki którym wsparcie trafi do najpilniej potrzebujących.

- W efekcie tych działań powstał Dolnośląski Pakiet Gospodarczy - system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku – twierdzi Cezary Przybylski. – Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekracza miliard złotych. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet Gospodarczy nieprzerwanie od ponad pół roku łagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – dodaje marszałek.

 

 

Udostępnij >
T
separator