Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Selena w gronie liderów zielonego budownictwa

Grupa Selena dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). To organizacja, skupiająca liderów branży green building, która od ponad 12 lat angażuje się w upowszechnienie zrównoważonego budownictwa w Polsce. Członkostwo w PLGBC to kolejny krok Seleny wpisujący się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Idea transformacji środowiska budowlanego, by uczynić je zdrowym i zrównoważonym, to jeden z elementów długofalowej strategii Grupy Selena. Firma od lat podejmuje wysiłki, aby jej działania oraz rozwiązania produktowe w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko, inspirując i promując ekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Grupa Selena we współpracy z wykonawcami wprowadza na rynek m.in. rozwiązania ograniczające straty ciepła oraz minimalizujące poziom hałasu z zewnątrz. Opracowuje również rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię – zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.

– Opracowaliśmy m.in. energooszczędne systemy do izolacji i montażu okien, rozwiązania redukujące zużycie energii elektrycznej oraz pianokleje zmniejszające zużycie wody i prądu – mówi Michał Specjalski, dyrektor dywizji Windows & Doors w Grupie Selena. – Kwestię zrównoważonego rozwoju traktujemy wielowymiarowo w aspekcie środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Wymienione rozwiązania wpływają pozytywnie zarówno na sposób i technologie pracy na budowie – znacznie ją przyspieszając, jak i na środowisko. Członkostwo w PLGBC jest dla nas kontynuacją podejmowanych wcześniej działań, tym razem z renomowanym partnerem. Wiąże się z możliwościami realizacji nowych projektów wspierających efektywność energetyczną w budownictwie.

Dołączenie Seleny do Polish Green Building Council to jednocześnie zobowiązanie do dalszych przedsięwzięć i rozwiązań produktowych zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, ale także kolejny krok, by zintensyfikować działania firmy upowszechniające green buliding.

- Dołączenie do grona naszych członków polskiej firmy o zasięgu globalnym, jaką jest Selena, to dla nas ważny moment. Decyzja Seleny o zaangażowaniu się w działania na rzecz zrównoważonego budownictwa w ramach PLGBC wymaga od obydwu stron ambitnych działań i współpracy na rzecz dbałości o środowisko oraz zasoby naturalne. Jesteśmy gotowi na tę współpracę i pewni, że przyczyni się ona do upowszechniania standardów zrównoważonego budownictwa w Polsce – podkreśla Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Udostępnij >
T
separator