Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Stawy Milickie wspomagają oczyszczanie Baryczy

Na początku lipca doszło do zanieczyszczenia rzeki Barycz, które objęło około 60-kilometrowy obszar między Raszycami a Nowym Grodziskiem. Podległa samorządowi województwa spółka Stawy Milickie zdecydowała o kontrolowanym zrzucie wody, mającym na celu wspomaganie oczyszczania skażonej rzeki

 Spółka Stawy Milickie, w porozumieniu z Wodami Polskimi oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zdecydowała o kontrolowanym zrzucie wody z kompleksu Stawno. Czysta woda zrzutowa ze Stawu Grabownica oraz Andrzej, doprowadzana z innych, niezależnych od Baryczy cieków, zasilać będzie rzekę w odcinku od jazu Bolko w kierunku Sławoszowic oraz Rudy Sułowskiej i Radziądza. Zrzut wody przebiegnie stopniowo i potrwa 5 dni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, działania te będą kontynuowane w kolejnych dniach.

 - Skutki tej katastrofy ekologicznej rzeka Barycz odczuwać będzie przed długi czas – mówi marszałek Cezary Przybylski. - Musimy zrobić wszystko, aby życie jak najszybciej powróciło do tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru. Dlatego też zdecydowaliśmy o kontrolowanym zrzucie wody ze Stawów Milickich, który wesprze samooczyszczanie się rzeki oraz wzrost zawartości tlenu w wodzie. 

Zrzut wody ma wspomóc odbudowę życia na rzece Barycz, ale również zabezpieczyć w wodę Rezerwat „Stawy Milickie” w jej dolnym biegu. Decyzja o zrzucie podjęta została po przeanalizowaniu wpływu takiego działania na dobrostan ryb i środowisko wodne w całym rezerwacie przyrody „Stawy Milickie”.

 - Nasze działania wynikają z troski o najważniejsze ogniowo całej fauny i flory Doliny Baryczy. Czujemy się w obowiązku ratować ważne przyrodniczo obszary. To nie tylko nasze prawo, ale również moralny obowiązek. Co ważne, mimo zrzutu wody, ryby oraz inne zwierzęta żyjące na stawach są i będą bezpieczne – mówi Paweł Wybierała, członek zarządu województwa.

Rzeka Barycz przepływa przez największy w Polsce rezerwat przyrody. Niezwykły Park Krajobrazowy Dolina Baryczy jest jednym z najważniejszych w Europie siedlisk ptaków wodnych. Na jego terenie znajdują się także unikatowe w skali świata Stawy Milickie. To największy kompleks stawów hodowlanych w Polsce liczący ponad 6500 ha stawów. Niemal wszystkie zbiorniki, w których Spółka prowadzi hodowlę, znajdują się na Obszarach Chronionych Natura 2000, a większość z nich objętych jest ścisłą ochroną rezerwatu przyrody.

 

 

 

 

Udostępnij >
T
separator