Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Szansa na wsparcie innowacji

Wrocławski Park Technologiczny uruchamia kolejną edycję bezzwrotnego wsparcia dla firm, finansującego do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują potencjalne wykorzystanie zasobów WPT

 Z planowanego wsparcia skorzystać mogą firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i/lub biznesowego Wrocławskiego Parku Technologicznego.  

Środki finansowe pozyskane w ramach „Bonu na dotację” można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną związaną z prowadzoną działalnością, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Mechanizm „Bonu na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

Firmy zainteresowane taką formą wsparcia, mogą wziąć udział w spotkaniu on-line, które odbędzie się w czwartek 28 maja 2020r. o godz. 10:00.  Podczas około godzinnego spotkania, które będzie miało formułę informacyjno-szkoleniową, zostanie omówiony mechanizm wsparcia dla firm, a także przybliżone zostaną aktualne konkursy na dofinansowanie, w szczególności:

·         konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka, Szybka Ścieżka – Koronawirusy, Programy Sektorowe);

·         konkurs w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (Kredyt na innowacje technologiczne);

·         konkursy w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus, Bony na innowacje dla przedsiębiorców);

·         konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (B+R, inwestycyjne i inne).

 Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy wysłać do czwartku, 21 maja 2020r., na adres dorota.grzegory@technologpark.pl.  

Udostępnij >
T
separator