Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Tarcza Antykryzysowa 3.0 na horyzoncie

Zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS, wsparcie dla pracodawców i nowy podatek – to niektóre zagadnienia, których ma dotyczyć planowana Tarcza Antykryzysowa 3.0.

Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej, której pierwsza wersja weszła w życie 1 kwietnia. Planowana nowelizacja przewiduje m. in. zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS. Będzie do nich uprawniona zdecydowanie większa grupa przedsiębiorców. Ci, którzy teraz byli poza systemem, nie będą musieli płacić składek na ubezpiueczenie społeczne i zdrowotne - o ile ustawa w takim kształcie przejdzie przez Sejm, Senat i trafi do podpisu prezydenta.

Do tej pory ze zwolnienia składek ZUS korzystały wyłącznie te firmy, których przychód nie przekraczał limitu. Było to 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w gospodarce w 2020 roku). To oznaczało, że ze zwolnienia mogli skorzystać ci, którzy w ciągu miesiąca nie notowali przychód wyższy niż 15 681 tys. zł.

Tarcza 3,0 przewiduje również daleko idące uprawnienia dla pracodawców w cięciu wynagrodzeń i zwalnianiu - w pierwszej kolejności emerytów i dwuetatowców. Pracodawcy mają otrzymać możliwość obniżania pensji o 10 proc. oraz zwolnień drogą elektroniczną.

Wśród nowych propozycji znalazło się również dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw i ciągłość działalności gospodarczej.

Pakiet przewiduje między innymi zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe. Chodzi o uniemożliwienie licytacji mieszkania, jeśli dług nie jest wielki i nie przekracza kilku tysięcy złotych.  Zwiększona zostanie też wysokość wsparcia dla osób, które korzystają z funduszu alimentacyjnego. W przepisach chodzi o to, by wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie spowodował, że osoby samotnie wychowujące jedno dziecko stracą prawo do świadczeń po dniu 30 września 2020 r.

Pomocą mają być też objęte firmy transportowe, a także przewoźnicy kolejowi, którzy w czasie pandemii koronawirusa odpowiadają za transport pasażerski. Ci przedsiębiorcy mają dostać dodatkowe wsparcie od rządu.

Wprowadzony zostanie też nowy podatek - 1,5 proc. przychodów na rzecz PISF będą musiały zapłacić podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie na terytorium Polski. Są to m.in. Netflix, Amazon Prime Video, Apple+, CDA.pl, Ipla oraz Player.pl czy VOD.pl. Pieniądze z nowego podatku zostaną w całości włączone do budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Najwięcej wg szacunków miałby zapłacić Netflix - 1,5 proc. przychodów platformy to ok. 6,44 mln złotych. Ponad 4 mln wpłaciłby Polsat, właściciel serwisu Ipla, a TVN, do którego należy Player.pl, musiałby liczyć się z sumą ok. 1,53 mln złotych.

Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już od początku maja, jeśli wcześniej zostaną przyjęte przez sejm i senat.

 

Udostępnij >
T
separator