Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Uchwalono budżet Dolnego Śląska na 2021 rok

Przyjęty właśnie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości prawie 1 mld 264 mln zł oraz wydatki sięgające 1 mld 309 mln zł. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 723 mln zł, zarezerwowano na transport

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 1,26 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą się na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę, edukację i ochronę zdrowia.

– Regionalna gospodarka mocno odczuła kryzys wywołany epidemią - mówi marszałek Cezary Przybylski. – Jako samorząd włożyliśmy wiele siły i pieniędzy, zarówno we wsparcie ochrony zdrowia, jak i dolnośląskich przedsiębiorców. Przed nami rok, w którym planujemy, tak jak dotychczas, mocno inwestować w rozwój regionalny. Zachowując dużą dynamikę rozwoju chcemy ponownie rozpędzić dolnośląską gospodarkę.

- Planujemy budżet z deficytem wysokości 45 mln 200 tys. zł przy zabezpieczeniu środków z budżetu województwa na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 83 mln zł – dodaje Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego. – To świadczy o mocno prorozwojowym, czyli inwestycyjnym charakterze budżetu.

W przyszłym roku Dolny Śląsk planuje wyższe o 39 mln zł wydatki ogółem w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2020. O 38 mln zł wzrosną także tzw. wydatki inwestycyjne i kolejny rok z rzędu nasz region nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”. 

O 35 mln zł zmniejszą się także dochody województwa. Wynika to m.in. z kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dużą część budżetu regionu stanowią zawsze wpływy z tytułu podatku CIT. Z uwagi na pandemię w przyszłym roku będą one niższe o ponad 25 mln zł. W porównaniu do tego roku wzrośnie natomiast wpływ z subwencji ogólnej, czyli wsparcia dla Dolnego Śląska z budżetu państwa. Nasz region otrzyma z tego tytułu przeszło 37 mln złotych więcej niż w tym roku. Najwyższy wzrost wydatków w nadchodzącym roku w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2020 wystąpi w dziedzinach: Transport i Ochrona zdrowia.

Transport

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 723 mln złotych. To o blisko 52 mln więcej niż w roku 2020.  Przebudowa oraz remonty dróg i mostów pochłoną około 378 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 153,4 miliony złotych. W dalszym ciągu rozwijana będzie również oferta kolejowa w naszym regionie. Stanie się tak za sprawą dokonanych zakupów taborowych regionalnego przewoźnika oraz przejmowania kolejnych nieczynnych linii kolejowych od PKP SA.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2021 roku przeznaczone zostanie ponad 71,1 milionów złotych. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założycielskim jest samorząd województwa dolnośląskiego. Przeszło 53 mln złotych trafi na działalność leczniczą zakładów opieki zdrowotnej. Wśród innych istotnych działań znalazły się: połączenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Obwodu Lecznictwa Kolejowego – 4 mln 630 tys. zł oraz zakup systemu neuronawigacji dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej – 1,8 mln zł. 3,6 mln złotych przeznaczono na profilaktykę zdrowotną

Edukacja i nauka oraz sprawy społeczne

Na edukację, naukę i integrację społeczną zaplanowano niemal 147,6 milionów złotych. Realizując cele wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, takie jak poprawa efektywności kształcenia oraz rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej, w dziedzinie Edukacja i Nauka Samorząd Województwa Dolnośląskiego finansuje działalność 18 jednostek oświatowych, które w roku szkolnym 2020/2021 zapewnią kształcenie oraz sprawują opiekę nad 3 015 słuchaczami, uczniami i wychowankami. W 2021 roku trafi na ten cel 64 mln 979 tys. zł. 

Sport i turystyka

Na sport przeznaczonych zostanie około 21,8 milionów złotych. Dwie największe inwestycje to powstające już na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskie Centrum Sportu, a także budowa we Wrocławiu hali lekkoatletycznej. Hala powstanie przy współpracy z Ministerstwem Sportu oraz samorządem Wrocławia.

Kultura

Wydatki na kulturę w regionie przekroczą 92,3 milionów złotych. Większość tej kwoty, bo aż 86,4 mln złotych, zostanie przeznaczone dla 17 instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem. Ponadto blisko 3 mln złotych stanowić będzie wkład własny do remontu Panoramy Racławickiej, a kolejne 900 tysięcy - wkład do remontu sceny w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.

Rozwój Regionalny

Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 94 miliony złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarzadzanie rozwojem regionalnym.

Rolnictwo i ochrona środowiska

Na ten cel trafi w sumie 53,3 milionów złotych. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych pochłonie 30 mln zł. Dotacje na bieżące utrzymanie melioracji wodnych sięgną 1,5 mln zł. Taką samą kwotę przeznaczono na odnowę dolnośląskich wsi.

- Pomimo wszelkich trudności, związanych z pandemią COVID-19, budżet zaplanowany na rok 2021 jest ambitny. Wynika to z tego, że województwo dolnośląskie jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w tej części Europy i jako zarząd województwa zrobimy wszystko, aby tak pozostało – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

 

Udostępnij >
T
separator