Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Utworzono Wrocławską Organizację Turystyczną

W poniedziałek, 8 listopada 2021 r. we wrocławskim Starym Ratuszu powołano WROt, czyli Wrocławską Organizację Turystyczną. Jej głównym celem będzie koordynacja i uspójnienie działań promocyjnych miasta, instytucji i biznesu. Wrocław chce zabiegać o turystów jeszcze skuteczniej, co szczególnie ważne dla branży, która mocno odczuła skutki pandemii.

Wśród największych miast Polski Wrocław był jedynym, w którym nie powołano Lokalnej Organizacji Turystycznej. Mają je m.in. Warszawa, Łódź, Gdańsk i Poznań. Jej powołanie umożliwi włączenie się miasta w system prawny i strukturę współpracy w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej. 

- Znalezienie się Wrocławia w prestiżowym gronie największych miast Polski, które takimi stowarzyszeniami już dysponują to przede wszystkim okazja do rozszerzenia działań i intensyfikacji międzymiastowej współpracy – mówił Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. -  Zgodnie z tym co w ubiegłym roku zapisaliśmy we Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej dążymy do synergii poszczególnych gałęzi branży turystycznej. 

WROt powołało 16. członków założycieli, osób związanych z atrakcjami turystycznymi Wrocławia, biznesem, organizacjami pozarządowymi, transportem oraz środowiskiem akademickim. 

- Głównym celem jest integracja lokalnego środowiska zajmującego się turystyką, by uzyskać konsolidację naszych działań – mówi Agnieszka Szymerowska, nowopowołana Prezeska Stowarzyszenia. – Mamy jasno wyznaczone kierunki rozwoju. Chcemy m.in. wspólnie promować się na targach, prowadzić badania rynku, czy wydawać materiały promocyjne. Dziś robimy pierwszy krok, jednocześnie zapraszając do udziału w tej inicjatywie kolejnych partnerów. 
Ogłoszona w ubiegłym roku Wrocławska Deklaracja Turystyczna – odpowiedź miasta na sytuację branży w okresie pandemii – podkreśla potrzebę silniejszej współpracy, dobrej woli, odpowiedzialności, solidarności i prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. Powstanie WROt, z rekomendacją Wrocławskiej Rady Turystyki, jest realizacją tych założeń. 

Członkowie - założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej:
1. Jakub Grudniewski - Hala Stulecia
2. Agnieszka Szymerowska - Convention Bureau
3. Marek Mutor - CH Zajezdnia
4. Piotr Oleśniewicz - AWF
5. Wioletta Samborska - Hydropolis
6. Dariusz Kuś – Lotnisko Wrocław
7. Kamil Słowiński - Kolejkowo
8. Maciej Stoces - Hotel Monopol
9. Robert Rasała - CIT Rynek (Centrum Informacji Turystycznej)
10. Piotr Oszczanowski - Muzeum Narodowe
11. Krzysztof Balawejder - MPK Wrocław
12. Agnieszka Korzeniowska – ZOO Wrocław
13. Marta Urbanek - Stadion Wrocław
14. Alfred Wagner - UMW
15. Marek Ciechanowski – Dolnośląska Izba Turystyki
16. Arleta Ziemian - Browar 100 Mostów 

Udostępnij >
T
separator