Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
W Łukasiewicz – PORT powstał Branżowy Punkt Kontaktowy

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy mogą skuteczniej pozyskiwać unijne środki na badania i innowacje. Pomogą im w tym Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK). Jeden z sześciu takich ośrodków w Polsce rusza w Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu.

Wrocławski Branżowy Punkt Kontaktowy będzie wspierał naukowców i przedsiębiorców z branży technologii medycznych i zdrowia w pozyskiwaniu środków z programu Horyzont Europa. Do jego głównych aktywności należeć będzie organizacja szkoleń, warsztatów i konsultacji pomagających w przygotowaniu projektów i wniosków, a także pomoc w budowaniu sieci kontaktów, partnerstw i współpracy krajowej oraz międzynarodowej. Obecnie trwa rekrutacja do zespołu BPK, a punkt promuje swoją działalności podczas konferencji i kongresów.

- Od początku istnienia Łukasiewicz – PORT kluczowym obszarem naszej działalności jest wspieranie innowacyjności oraz efektywnej współpracy nauki z biznesem – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu. – Polska wciąż w niewystarczającym stopniu wykorzystuje środki Komisji Europejskiej. Tymczasem mamy doskonałych naukowców i nowatorskich przedsiębiorców, którzy z powodzeniem mogą się o nie ubiegać. Naszym celem jest stworzenie warunków, które ułatwią im zdobywanie funduszy na badania i wdrażanie nowych technologii. Pozwoli to w pełni wykorzystać ich potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i budowania naszej konkurencyjności na gruncie międzynarodowym. Wierzymy, że będziemy mogli pomóc innym w pozyskiwaniu grantów z programu Horyzont Europa, ponieważ sami skutecznie je pozyskujemy  – dodaje dyrektor Andrzej Dybczyński.

Branżowe Punkty Kontaktowe powstały z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ich celem jest integrowanie środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, mobilności ekologicznej, metrologii i zrównoważonych rozwiązań opartych na biotechnologii. Oprócz Wrocławia, punkty powstały w pięciu Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz w Warszawie, Poznaniu i Gliwicach.

Powierzenie Łukasiewicz – PORT opieki nad Branżowym Punktem Kontaktowym w dziedzinie technologii medycznych i zdrowia (BPK TMiZ) nie jest przypadkowe. Jednym z głównych obszarów działalności Instytutu jest biotechnologia – działają tu Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii, Centrum Diagnostyki Populacyjnej oraz Biobank. Instytut odnosi również sukcesy w pozyskiwaniu prestiżowych projektów naukowo-badawczych. Doskonałym przykładem jest projekt SAME-NeuroID (Standardized Approaches to Modelling and Examination of Neuropsychiatric Disorders) o wartości ponad miliona euro, który w maju tego roku otrzymał finansowanie właśnie z programu Horyzont Europa. Wiedza, doświadczenie i kompetencje ekspertów Łukasiewicz – PORT, także w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów naukowych oraz członkostwa w partnerstwach międzynarodowych, posłużą teraz wsparciu środowiska związanego z branżą medyczną.

- Badania innowacyjne prowadzone przez polskich naukowców w obszarze technologii medycznych i zdrowia mogą osiągnąć poziom konkurencyjny do wiodących ośrodków europejskich. Naszym zadaniem jest wsparcie polskich podmiotów w poszukiwaniu odpowiednich partnerów międzynarodowych – mówi dr Monika Ślęzak, koordynator BPK TMiZ w Łukasiewicz – PORT. – Jako Branżowy Punkt kontaktowy chcemy wspierać merytorycznie naukowców z polskich jednostek badawczych, organizując indywidualne konsultacje, a także pomóc im identyfikować i pozyskiwać partnerów do projektów europejskich poprzez reprezentowanie ich na wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich.

Działalność BPK ma się przyczynić do zwiększenia udziału polskich projektów wśród beneficjentów Horyzontu Europa. W tej chwili Polska wykorzystuje zaledwie 1,27% dostępnych funduszy, podczas gdy jej wkład do budżetu programu wynosi 3,23%.

- Naszą misją jest ułatwianie pozyskiwania finansowania najlepszych projektów przez Komisję Europejską, aby zapewnić jeszcze bardziej dynamiczny rozwój polskich innowacji i ich wdrażanie przez liderów przemysłu biomedycznego. W efekcie obecność polskich firm na rynku europejskim będzie właściwie odzwierciedlać potencjał polskiej technologii i nauki – wyjaśnia dr Monika Ślęzak.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii UE międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. O środki te mogą się ubiegać instytuty badawcze, uczelnie, jednostki publiczne, przedsiębiorstwa, start-upy, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. W ramach konkursów projekty mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie przełomowych badań wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.

Udostępnij >
T
separator