Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
W tym roku Dolnośląski Gryf w ośmiu kategoriach

Wszystkie firmy i organizacje, które nie mają jeszcze w swojej kolekcji nagród statuetki Dolnośląskiego Gryfa mogą zgłosić swój udział w konkursie do 30 września 2022 r. Tym razem nagroda ta zostanie przyznana w ośmiu kategoriach.

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2004 roku. Od tamtej pory wyróżnienie to stało się jedną z najbardziej prestiżowych nagród z dziedziny gospodarki i biznesu w regionie. Od pierwszej edycji w szranki konkursu stanęło ponad 1740 dolnośląskich firm i samorządów, które poddały się wnikliwej ocenie kapituły konkursu.

W tym roku statuetki zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

Nowatorski pomysł na biznes

Kategoria skierowana jest do firm, które odnoszą sukces na bazie innowacyjnego pomysłu na biznes lub rozwój. Kapituła Konkursu będzie chciała dowiedzieć się, jakiego rodzaju innowacje: organizacyjne, marketingowe, czy też nieszablonowe produkty, procesy zostały wprowadzone przez firmę/ podmiot gospodarczy, jakie w tym celu zostały poniesione nakłady i jaki był z nich zwrot. Przy ocenie weźmie pod uwagę wyjątkowość konkretnego pomysłu na oryginalny rozwój biznesu, ale ważne będą również jego wymierne efekty.

Dolnośląski Produkt Roku

Kategoria skierowana jest do firm z Dolnego Śląska, których produkt osiągnął sukces, stając się rozpoznawalnym w skali całej Polski i/lub międzynarodowo, promując tym samym naszą małą ojczyznę jako miejsce, w którym powstają nowe idee przekuwane w realne oferty dla klientów zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kapituła Konkursu nagrodzi przedsiębiorców, którzy poprzez swój produkt przyczyniają się do budowania marki Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju. Doceni te podmioty, które podkreślają swoje dolnośląskie pochodzenie, i jednocześnie swoją działalnością – dostarczaniem produktów lub usług na najwyższym poziomie poza region, budują siłę Dolnego Śląska, jako miejsca ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych i niebojących się wyzwań.

Skuteczna transformacja biznesowa

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wprowadziły rozwiązania, dzięki którym udało im się skutecznie przeprowadzić transformację swojego przedsiębiorstwa i zaadoptować się do nowych warunków rynkowych. Kapituła Konkursu nagrodzi podmioty, które tradycyjne metody działania zastąpiły nowymi, usprawniającymi działalność przedsiębiorstwa lub stały się dźwignią do bardziej dynamicznego rozwoju. Doceni wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym firma nie tylko stała się bardziej konkurencyjna, ale także wypracowała innowacyjne metody działania w codziennej pracy. Mile widziane będzie pokazanie wpływu transformacji biznesu na wyniki firmy. 

Angażujący pracodawca

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które przyciągają talenty i tworzą atrakcyjne miejsce pracy w oparciu o swoje wartości.  Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które przyciągają talenty i tworzą atrakcyjne miejsce pracy w oparciu o swoje wartości. Kapituła Konkursu weźmie pod szczególną uwagę rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników, możliwości awansu, udziału w projektach z obszaru CSR oraz podejmowania atrakcyjnych wyzwań. Mile widziane będzie przedstawienie projektów zorientowanych na wyrównywanie szans (np. zmniejszenie luki płacowej ze względu na płeć) oraz działania na rzecz promowania różnorodności w miejscu pracy i tworzeniu włączającej kultury organizacyjnej. 

Firma świadoma ekologicznie

Kategoria skierowana jest do firm, które podejmują skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska. W tej edycji konkursu Kapituła zwróci uwagę nie tylko na działania proekologiczne wynikające ze spełniania wymogów prawnych w dziedzinie ekologii, w tym wymogów w zakresie ESG, ale także własne inicjatywy. Doceni przedsiębiorstwa, które wprowadzają dedykowane praktyki lub tworzą innowacyjne rozwiązania niwelujące wpływ prowadzenia biznesu na środowisko naturalne, w szczególności związane z transformacją energetyczną biznesu, zielonym transportem, redukcją zużycia wody, śladu węglowego i rozwijaniem gospodarki obiegu zamkniętego. Kapituła weźmie pod uwagę dedykowane rozwiązania na rzecz ochrony środowiska oraz ich efekty. 

Nagroda za najlepszą współpracę w niesieniu pomocy

Nagroda za najlepszą współpracę instytucji rządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw, w tym NGO, które w obliczu kryzysu humanitarnego, wynikającego z wojny w Ukrainie, niosą skuteczną pomoc. Kapituła Konkursu doceni inicjatywy prawne, administracyjne, finansowe, instytucjonalne czy infrastrukturalne. Gremium weźmie pod uwagę szczególnie te zgłoszenia, w których instytucje rządowe, samorządowe i przedsiębiorstwa przedstawią wspólnie zrealizowane działania na rzecz niesienia pomocy potrzebującym oraz ich efekty. 

Biznesowy lider roku

Kategoria mająca na celu wyłonienie lidera, z sukcesem kierującego przedsiębiorstwem na Dolnym Śląsku, a tym samym, przyczyniającego się do budowania marki województwa dolnośląskiego poza granicami regionu i kraju. Kapituła konkursu weźmie pod uwagę wymierne efekty aktywności biznesowej lidera. Gremium doceni osobę, która z zaangażowaniem buduje sukces kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa, wprowadzając innowacyjne działania i jest inspiracją dla innych.

Najlepsza współpraca biznesu i nauki

Kategoria mająca na celu wyłonienie zespołu, który z sukcesem realizuje projekt łączący działalność biznesową i naukową. Kategoria mająca na celu wyłonienie zespołu, który z sukcesem realizuje projekt łączący działalność biznesową i naukową. Kapituła konkursu doceni zespoły, które tworzą rozwiązania odpowiadające aktualnym potrzebom i trendom w kraju oraz na świecie. Weźmie pod uwagę innowacyjność, stopień zaawansowania, skalę zastosowania oraz możliwość komercjalizacji rozwiązania wypracowanego w wyniku współpracy nauki i biznesu. Oceni również praktyki mające na celu efektywną wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy członkami zespołu.

Zgłoszenia do konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” są przyjmowane do 30 września 2022 r.

Udostępnij >
T
separator