Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Warsztat z zakresu rewolucyjnych zmian w podatkach na 2019 r.

Zachodnia Izba Gospodarcza & Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.k. zapraszają serdecznie do udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu rewolucyjnych zmian w podatkach na 2019 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

Warsztaty poprowadzi Partner w Mariański Group Zachód Mecenas Piotr Szalbierz - radca prawny, doradca podatkowy. Specjalista z dziedziny podatków dochodowych, restrukturyzacji i sukcesji biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie współpracy i doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i dla spółek w zakresie zmian organizacyjnych i reorganizacji aktywów z uwzględnieniem planowania podatkowego.

Szkolenie będzie opisywało na przykładach najnowsze zmiany w podatkach, które powinien poznać każdy przedsiębiorca. Udział w spotkaniu jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na adres: dbartczak@marianskigroup.pl.

Zakres merytoryczny będzie obejmował następujące tematy:
I. Zmiany w CIT i PIT od 2019 r. mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorców:
1. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła - zmiana zasad poboru podatku i weryfikacji beneficjentów, stosowanie kopii certyfikatów rezydencji, pojęcie beneficial owner.
2. Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego - odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
3. Zmiana zasad określana wysokości kosztów w przypadku konwersji długu na kapitał.
4. Zmiany w zakresie nabywania wierzytelności.
5. Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
6. Podatek od przychodów z budynków czyli „dawny” podatek od nieruchomości komercyjnych.
7. Wprowadzenie tzw. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (stawka 5 %).
8. Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym.
9. Wprowadzenie 9 % stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników.
10. Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR).
 
II. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:
1. Zmiany progów dokumentacyjnych.
2. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.
3. Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej.
4. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours.
5. Zwolnienia dla podmiotów krajowych.
6. Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
7. Warunki stosowania korekty cen transferowych.
 
III. Podatek VAT 2019:
1. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
2. Nowe zasady opodatkowania bonów.
3. Nowe zasady korekt VAT.
4. Nowa struktura JPK_VAT - likwidacja deklaracji VATowskich.
Udostępnij >
T
separator