Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
We Wroclavii rusza program wspierający młodych na rynku pracy

Z myślą o osobach zainteresowanych zmianą zawodową Wroclavia rozpoczyna projekt „Pracuj z nami”. To przedsięwzięcie adresowane do osób zainteresowanych zmianą zawodową, czyli aktualnie poszukujących pracy lub planujących zmianę pracodawcy, zagrożonych wykluczeniem zawodowym, a także planujących zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych.

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie – powstają nowe stanowiska, zmieniają zakresy obowiązków, a pracownicy potrzebują możliwości rozwoju w nowych obszarach – takich jak digital marketing czy content marketing. Wroclavia wraz z pozostałymi centrami należącymi do Unibail-Rodamco-Westfield wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które są zainteresowane zmianą zawodową. Wszystko za sprawą realizowanego w formule online projektu „Pracuj z nami”. W ramach tego przedsięwzięcia zarejestrowani chętni będą mogli wziąć udział w warsztacie „Budowanie przewagi zawodowej na zmiennym rynku pracy” oraz w jednym wybranym szkoleniu specjalistycznym dotyczącym podstawowych kompetencji digitalowych:

  • Social media od A do Z
  • Digital Marketing od podstaw
  • Mobile Marketing
  • Content Marketing

Warsztaty rozpoczną się już w październiku i odbywać się będą online na platformie Evenea. Aby wziąć udział w projekcie, należy zarejestrować chęć swojego uczestnictwa na stronie www.pracujznami.com.plpoprzez wypełnienie formularza. Z wybranymi na podstawie udzielonych odpowiedzi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Dzięki wsparciu firmy Unibail-Rodamco-Westfield udział w „URW for Jobs – Pracuj z nami” jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy szkoleń po ich ukończeniu otrzymają certyfikaty branżowe. Więcej informacji na temat projektu, program szkoleń, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.pracujznami.com.pl.

Akcja jest elementem szerszych działań właściciela i zarządcy Wroclavii - grupy Unibail-Rodamco-Westfield. URW za pomocą swojego globalnego projektu „URW for Jobs” wspiera chętnych w rozwoju zawodowym i poszerzaniu kwalifikacji koniecznych na rynku pracy. Działania te stanowią jeden z obszarów długofalowej strategii CSR o nazwie „Better Places 2030”, w realizację której zaangażowana jest również Wroclavia.

– Grupa Unibail-Rodamco-Westfield w swoich działaniach wspiera zrównoważony rozwój. Staramy się, promować ekologiczne podejście do środowiska i sprawiać, by ludzie bardziej angażowali się w sprawy ważne dla ich najbliższego otoczenia. URW For Jobs jest jednym z projektów realizowanych na rzecz lokalnych społeczności naszych centrów handlowych. Mamy nadzieję, że organizowane szkolenia pozwolą uczestnikom na znalezienie satysfakcjonującej pracy – twierdzi Grzegorz Grajkowski, Director of Operations Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce.

Projekt „URW for Jobs – pracuj z nami” w ubiegłych latach prowadzony był w Warszawie w formie targów pracy i szkoleń dla młodych. W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, przeniesie się do rzeczywistości wirtualnej i przyjmie formę warsztatów dla osób stawiających pierwsze kroki w obszarze digital marketingu.

Udostępnij >
T
separator