Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
We Wrocławiu rusza nowy kierunek studiów - Bioeconomy

Specjaliści od rozwiązywania lokalnych i globalnych wyzwań związanych z biogospodarką będą od tej pory kształcić się na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym. Umowę o utworzeniu wspólnego kierunku podpisali rektorzy obu wrocławskich uczelni – prof. Arkadiusz Wójs i prof. Jarosław Bosy.

Bioeconomy to wspólne, siedmiosemestralne, stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim. Dla kandydatów przygotowano tylko 32 miejsca, a zajęcia będą prowadzone przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

– Wspólny kierunek to kolejny krok we współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, która dotychczas prowadzona była przede wszystkim w obszarze naukowo-badawczym. Zależało nam, żeby poszerzyć ją również w zakresie dydaktyki, tym bardziej że dotychczas prowadziliśmy studia binarne w porozumieniu z uczelniami zza granicy – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Teraz przecieramy szlaki w kooperacji pomiędzy dwiema krajowymi uczelniami – dodaje.

Studia prowadzone wspólnie to sprawdzone na świecie rozwiązanie, które jest bardzo korzystne dla studentów. Mogą oni bowiem czerpać z wiedzy i doświadczenia wykładowców oraz bazy dydaktycznej obu uczelni. Kształcenie w języku angielskim otwiera natomiast naszą ofertę także na kandydatów zagranicznych, w tym uczestników międzynarodowych programów wymiany studenckiej. 

Nabór rusza już w środę, 1 czerwca, o godz. 12 w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego.

Biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji oraz usług. Rynek, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr. Dlatego kształcenie będzie obejmować także wiedzę inżynierską z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych, innowacji, technologii, ochrony know-how, procesów przemysłowych, logistyki łańcucha dostaw i ekonomii.

– Program studiów został tak ułożony, by rozwijać umiejętności innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz tworzyć kompetencje do wdrażania technologii i współpracy nauki z biznesem – podkreśla prof. Krzysztof Lejcuś z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego, który wraz z prof. Andrzejem Białowcem z Katedry Biogospodarki Stosowanej tej samej uczelni jest autorem koncepcji kierunku.

We wspólnym projekcie dydaktycznym Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej będzie realizował kursy z obszaru biotechnologii środowiska, zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, recyklingu i ponownego wykorzystania surowców, zarządzania środowiskiem oraz ochrony powietrza.

– Program studiów obejmuje także nowoczesne metody nauczania. Przykładowo projekty semestralne oparte będą o zasady Project Based Learning i Design Thinking. Studenci będą mieli możliwość współpracy z naukowcami w prawdziwych projektach badawczych oraz realizowania własnych badań pod nadzorem opiekunów naukowych – wyjaśnia dr inż. Urszula Miller, koordynatorka kierunku na PWr.

Udostępnij >
T
separator