Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Więcej czasu na zgłoszenie do Dolnośląskich Gryfów

Do 5 października 2021 roku został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń firm, instytucji i samorządów, które chcą wystartować w tegorocznej edycji konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”.

Innowacyjność, dynamika rozwoju, zaangażowanie inwestycyjne, a także działania na rzecz lokalnej społeczności – to atuty laureatów konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Jest on jednym z najbardziej znanych i prestiżowych konkursów biznesowych w regionie. Jak co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, stąd też, aby kandydatom do tej nagrody dodatkowo ułatwić wzięcie udziału w tegorocznej edycji przedsięwzięcia, Kapituła Konkursu postanowiła dać im nieco więcej czasu na składanie zgłoszeń. Teraz mają na to czas do 5 października 2021 r.

Podczas tegorocznej edycji konkursu statuetki „Dolnośląskiego Gryfa” zostaną wręczone aż w dziewięciu kategoriach:

1.     Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój

2.     Dolnośląski Produkt Roku

3.     Lider skutecznej transformacji cyfrowej

4.     Pracodawca skutecznie reagujący na zmiany

5.     Nagroda za działania na rzecz zmniejszenia społecznych skutków pandemii

6.     Firma świadoma ekologicznie

7.     Nagroda dla samorządów za skuteczny program osłonowy dla firm

8.     Lider roku

9.     Najlepszy projekt interdyscyplinarny

Spośród kandydatów w każdej kategorii kapituła konkursu wybierze trzech nominowanych, a następnie zwycięzcę, który otrzyma statuetkę Dolnośląskiego Gryfa.

Jedynym kryterium koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowana działalność na terenie Dolnego Śląska, również w postaci filii lub oddziału. Start w tym przedsięwzięciu nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Organizatorami konkursu są: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Partner Merytoryczny firma PwC.

Ankiety konkursowe dostępne są w wersji online na stronie www.Gryfy.pl/ankiety/. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.Gryfy.pl.

Udostępnij >
T
separator