Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Więcej nowych mieszkań, mniej się buduje

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu pt. „Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń – listopad 2020 roku” wynika, że w badanym okresie oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia oraz których budowę rozpoczęto.

Po 11 miesiącach 2020 roku oddano do użytkowania łącznie 196,4 tys. mieszkań, tj. o 6% więcej niż przed rokiem. Sam sektor deweloperski był odpowiedzialny za oddanie 127,3 tys. mieszkań, czyli o 8,6% więcej niż rok wcześniej. Według Polskiego Związku Firm Deweloperskich ten parametr nie obrazuje dobrze bieżącej sytuacji gospodarczej, ponieważ jest wynikiem inwestycji rozpoczynanych około 2 lat wcześniej i jest zgodny z długoterminowymi przewidywaniami. W kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować podobne wskaźniki obrazujące liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania.

 Mniej zgłoszeń i pozwoleń na budowę

Skumulowany spadek liczby pozwoleń na budowę mieszkań wyniósł 2,8%, w tym w sektorze deweloperskim 5,2%. Jednakże pod koniec roku spodziewamy się kumulacji składanych wniosków o pozwolenie na budowę, co ma związek z nowymi przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2021 roku. Powinno to przełożyć się na bardzo wysokie liczby pozwoleń na budowę w pierwszym kwartale 2021.

 Mniej nowych budów, ale branża odrabia straty

Po 11 miesiącach 2020 roku liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto jest niższa o 6,6% względem analogicznego okresu 2019 roku. W samym sektorze deweloperskim spadek ten wyniósł 9,2%. Jest to wynik lepszy niż miesiąc wcześniej co pokazuje, że branża deweloperska powoli odrabia straty i takie też są nasze prognozy. W okresie pierwszego lockdownu PZFD zakładał kilkunastoprocentowy spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Na dzień 21.12.2020 podtrzymujemy pierwotną prognozę, choć prawdopodobne jest, że łączny spadek nie przekroczy 10%.

 Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą organizacją branży deweloperskiej, od niemal 20 lat reprezentującą interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Zrzesza ponad 215 firm z całego kraju, reprezentując cały przekrój rynku – zarówno małe firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy i komercyjny.

Udostępnij >
T
separator