Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław sprzyja deweloperom

Wrocław, Bydgoszcz i Poznań to najsprawniejsze miasta w zakresie działalności administracyjnej w ubiegłym roku, obejmującej wydawanie decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji projektów zabudowy wielorodzinnej, biurowych i hotelowych – wynika z X edycji Rankingu Miast organizowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Ranking, który ma na celu wyłonienie samorządów najbardziej przyjaznych dla rozwoju inwestycji deweloperskich, od tej edycji sprawdza również, jak wygląda przestrzeganie terminów administracyjnych dla inwestycji komercyjnych – biurowych i hotelowych. Jeśli powstałby ranking dedykowany wyłącznie inwestycjom biurowym, na podium znalazłyby się kolejno miasta: Gorzów Wielkopolski, Wrocław i Lublin. W przypadku hoteli byłyby to odpowiednio: Łódź, Wrocław i Poznań.

Polski Związek Firm Deweloperskich, który zrzesza ponad 200 deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych, za kryterium oceny przy wyborze zwycięzcy w badaniu uznał czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miast planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Za dużo barier administracyjnych

Choć w porównaniu z wielorodzinnymi inwestycjami mieszkaniowymi w miastach wojewódzkich wydaje się znacznie mniej decyzji WZ i PNB dla obiektów biurowych to terminowość procedur nie napawa optymizmem. W wielu przypadkach na tylko te 2 rozstrzygnięcia deweloperzy oczekują długimi miesiącami bądź nawet latami.

- Wyniki za 2019 rok przywodzą na myśl wniosek, że w polskim systemie prawa istnieje zbyt wiele barier administracyjnych, które czynią proces inwestycyjny przewlekłym, a przez to bardziej kosztownym. Dane z 2019 roku rodzą także obawy co do tego, jak organy mogą radzić sobie w czasach pandemii – podkreśla Mateusz Stachewicz, prawnik z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, autor opracowania raportu.

W 2019 roku 25% decyzji WZ dotyczących biur w miastach wojewódzkich zostało wydanych w terminie krótszym niż 60 dni. Ponad połowa została wydana w terminie od 61 do 180 dni. 9% decyzji zostało wydanych w terminie 181 do 165 dni, a 14% – w czasie dłuższym niż rok.

Terminowość nie napawa optymizmem

Tegoroczne zestawienie pokazało, że 2019 rok okazał się być najgorszym w zakresie terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy na przestrzeni ostatnich trzech lat. Szczególnie dotknięci powolnymi procedurami okazali się deweloperzy biurowi – w miastach wojewódzkich zaledwie jedna czwarta WZ-tek została wydana w przepisowym terminie. Równie źle sytuacja wygląda w przypadku pozwoleń na budowę dla biur – niewiele ponad połowa decyzji wydana została w terminie. Nie lepiej sytuacja wygląda także w przypadku inwestycji hotelowych. 15% decyzji WZ zostało wydanych w czasie nie dłuższym niż 60 dni. W czasie od 61 do 180 dni wydano 45% rozstrzygnięć. 29% decyzji zostało wydanych w czasie od 181 dni do roku. Dłużej niż rok trwało procedowanie 11% decyzji WZ.

Najsprawniejszym miastem w zakresie wydawania decyzji WZ dla inwestycji biurowych okazał się Białystok. Wszystkie decyzje WZ dla biur zostały wydane tam w czasie do 60 dni. Kolejne miejsce zajmują ex aequo: Gorzów Wielkopolski, Kielce i Lublin, gdzie 2 na 3 decyzje WZ dotyczące biur zostały wydane w przepisowym terminie.

 Wspierane inwestycje komercyjne 

Z kolei inwestycje hotelowe mają szanse najszybciej otrzymać decyzję WZ w Kielcach. To tam 60% z nich zostało wydanych w terminie. Tuż za Kielcami znalazły się miasta Łódź oraz Lublin. Najdłużej na decyzję WZ dla inwestycji hotelowej w 2019 roku trzeba było czekać w Krakowie i Gdańsku.

Polski Związek Firm Deweloperskich podsumował, że w przypadku pozwoleń na budowę dla inwestycji biurowych w 2019 roku najsprawniejsze były miasta: Gorzów Wielkopolski, Opole, Poznań, Wrocław i Zielona Góra – wszystkie rozstrzygnięcia inwestorzy otrzymali w przepisowym czasie. Natomiast żadnej decyzji terminowo nie wydały Kielce, Szczecin ani Toruń. Inwestorzy hotelowi powinni natomiast zwrócić uwagę na Łódź, Poznań, Rzeszów oraz Wrocław, gdzie wszystkie pozwolenia na budowę zostały wydane w przepisowym czasie.

Ranking został stworzony w oparciu o dane przekazywane Polskiemu Związkowi Firm Deweloperskich przez organy administracji samorządowej w trybie dostępu do informacji publicznej.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą organizacją w branży, od niemal 20 lat reprezentującą interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej.

Udostępnij >
T
separator