Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław wspiera rynek pracy dla obywateli Ukrainy

Trzy tysiące ofert dla Ukraińców i blisko 200 uchodźców zatrudnionych w ciągu pierwszych dni to efekt działalności punktu zorganizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, ułatwia uchodźcom znalezienie legalnej pracy w Polsce. Przede wszystkim pozwala na legalizację ich pobytu na 18 miesięcy, co znacznie pomaga w znalezieniu zatrudnienia.

Ukraińcy mogą także zarejestrować się jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.

-  Chcemy pomagać naszym gościom jak najszybciej, a zarazem kompleksowo, żeby mogli stanąć na nogi i odnaleźć nowe życie we Wrocławiu. Stąd pomoc zakłada w pierwszym etapie wyżywienie, opiekę medyczną i podstawowy nocleg. Później oferujemy pomoc w opiece nad dziećmi i w znalezieniu pracy. Wrocław wspólnie z Urzędem Pracy zorganizował specjalny punkt, gdzie mogą się zgłaszać zarówno obywatele Ukrainy, jak i pracodawcy oferujący dla nich pracę w swoich firmachinformuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W ostatnich tygodniach w Straży Miejskiej Wrocławia zatrudnionych zostało 9 uchodźców. 8 kobiet jeden mężczyzna. Pracują na stanowiskach cywilnych. Wspierają strażników w dzieleniu i pakowaniu darów dla uchodźców we wrocławskich punktach pomocowych.

MPK Wrocław jest otwarte na ukraińskich kierowców, motorniczych i mechaników. Ci, którzy znają podstawy języka polskiego, o pracę mogą ubiegać się już teraz. Dla pozostałych MPK zorganizuje wkrótce kurs na motorniczych i kierowców oraz kurs języka polskiego.

Obecnie praca proponowana jest im na stanowiskach „porządkowych”, gdzie nie jest wymagana znajomość języka polskiego. Zainteresowanie jest duże. Już z początkiem kwietnia do MPK przyjdą pierwsi pracownicy z Ukrainy.

Zgodnie ze specustawą - jest możliwość wykorzystania szybkiej ścieżki zatrudnienia ukraińskich nauczycieli - ale wyłącznie na stanowisko pomocy nauczyciela. I takich osób Wrocław potrzebuje i poszukuje. Do wrocławskich placówek oświatowych, po wybuchu wojny w Ukrainie, zapisanych zostało bowiem ponad 3 tys. ukraińskich dzieci. Zatem pomoc nauczyciela, która zna język polski w stopniu umożliwiającym pomoc oraz język ukraiński bardzo się przyda.

Dyrektorzy wrocławskich szkół i przedszkoli już otrzymują zgłoszenia od obywateli Ukrainy, którzy chcą pracować na tych stanowiskach.

Jednak specustawa nie zmieniła formuły zatrudnienia ukraińskich uchodźców jako nauczycieli (wymagane są dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia o niekaralności). To bardzo wydłuża procedurę zatrudnienia, a większość uchodźców tych niezbędnych dokumentów nie posiada.  

Bardzo istotne jest to, że obywatele Ukrainy mogą liczyć nie tylko na oferty pracy, ale również na aktywizację zawodową m.in. rozwijanie własnych umiejętności lub przekwalifikowanie. Zyskują na tym również przedsiębiorcy, którzy mogą zatrudnić pracowników, którzy posiadają kwalifikacje potrzebne w ich przedsiębiorstwach. Jest  to istotne zwłaszcza w przypadku uchodźców z Ukrainy, którzy dotychczas nie świadczyli pracy w Polsce, nie świadczyli jej w dużych korporacjach, a także u przedsiębiorców o określonym profilu pracownika, jasno sprecyzowanych oczekiwaniach i wymagających określonych standardów komunikacji.

– Pomoc doraźna, którą wrocławianie na co dzień oferują obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną jest najważniejsza. Jednak za chwilę ci ludzie będą potrzebowali samodzielności i godności – mówi Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – Już teraz w bazie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu jest ponad 3000 ofert pracy dla obywateli Ukrainy, ponad 200 osób już zostało zatrudnionych – w pierwszych dniach obowiązywania specustawy.  

Dedykowany punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy od początku służy konkretnym wsparciem.

– Początkowo informowaliśmy głównie o aktualnych wówczas zasadach legalnego pobytu na terenie Polski, możliwości jego przedłużenia oraz legalizacji zatrudnienia – twierdzi Rafał Niewiadomski, dyrektor PUP we Wrocławiu. –  Wejście w życie specustawy pozwoliło nam realnie łączyć Ukraińców z ich potencjalnymi pracodawcami. Oprócz pośrednictwa pracy, mogą tu liczyć także na poradnictwo zawodowe w języku ukraińskim. Uruchomiliśmy również cztery numery telefonów do kontaktu z pośrednikami pracy. 

Wsparcie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy

Dzięki specustawie procedura zatrudniania Ukraińców uległa znacznemu uproszczeniu: 

  • Tylko jeden wymóg, aby zatrudnienie było legalne – należy powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Na stronie PUP we Wrocławiu jest udostępniony specjalny odnośnik, ułatwiający tą procedurę.
  • Pracodawca nie ponosi kosztów legalizacji zatrudnienia m.in. opłaty za złożenie wniosku o rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonowe, a także kosztu związanego z czasem poświęconym na wypełnienia i złożenie stosownych wniosków
  • Ograniczona biurokracja – nie ma potrzeby składania wniosków o legalizację zatrudnienia obywatela Ukrainy
  • W przypadku przedłużenia zatrudnienia nie trzeba ponownie informować powiatowego urzędu pracy o tym fakcie (tylko w przypadku kolejnej umowy)
  • Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed 24 lutego br. mogą podejmować pracę na takich zasadach jak uchodźcy lub na okres legalnego pobytu, na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę sezonową lub innego zezwolenia. Wybór należy do pracodawcy. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu proponuje przedsiębiorcom:

  • organizację staży dla obywateli Ukrainy
  • refundację części kosztów zatrudnienia skierowanego obywatela Ukrainy w ramach tzw. prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu cały czas zaprasza do kontaktu pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy, wśród których przeważają kobiety. Do dyspozycji przedsiębiorców, którzy chcą zgłosić oferty pracy, został przygotowany specjalny formularz, który to ułatwia.

Przydatne telefony

Zgłaszanie ofert pracy - tel. 71 77 01 693, 71 77 01 699

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców - tel. 71 77 01 697

Organizacja staży - tel. 71 77 01 758

Refundowanie kosztów zatrudniania w ramach tzw. prac interwencyjnych - tel. 531 204 151

Udostępnij >
T
separator