Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocław z planami na ogólnopolskie centra szkoleniowe z zakresu elektryki i automatyki

Wrocław chce utworzyć Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki oraz automatyki przemysłowej. Gmina złożyła wnioski konkursowe o ich dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W całej Polsce do 2024 r. ma powstać 120 Branżowych Centrów Umiejętności - każde innej specjalizacji. O dwa takie centra, na które przeznaczonych ma zostać 28 mln zł, stara się Wrocław. Do końca marca potrwa ocena tych wniosków.

Wnioski konkursowe złożone

Wrocław złożył wnioski o dofinansowanie dwóch Branżowych Centrów Umiejętności. Jedno - w zakresie elektryki - powstać miałoby przy Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ przy ul. Strzegomskiej), drugie - w zakresie automatyki przemysłowej - przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu (LZN przy ul. Kiełczowskiej).

Będą one prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.

Powołanie Centrów ma być dodatkowym elementem rozwoju szkolnictwa zawodowego, jego promocji oraz zacieśnienia współpracy między pracodawcami, uczelniami technicznymi oraz placówkami oświatowymi. Wpłynie też na podniesienie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz otwarcie rynku pracy dla przeszkolonych w ramach BCU absolwentów szkół technicznych i branżowych.

– Kształcenie branżowe i techniczne to szansa na przyszły rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy. We wrocławskich BCU organizowane będą szkolenia i kursy, z których korzystać będą uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego, jak również osoby dorosłe, które np. chcą się przebranżowić. Przy czym, zajęcia te będą wykraczać poza branżowe szkolenia podstawowe realizowane w szkole i będą one bezpłatne – mówi Ewa Szczęch z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.  

Dofinansowanie, o jakie stara się Wrocław (28 mln zł), przeznaczone będzie m.in. na inwestycje i szkolenia we wspomnianych branżach.

Branżowe Centrum Umiejętności z dziedziny elektryki - CKZ

Na potrzeby BCU, na parterze Centrum Kształcenia Zawodowego powstać mają nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe z dziedziny elektryki. Do końca czerwca 2026 r., przeszkolonych ma zostać w nich min. 300 osób (w tym: uczniowie, osoby dorosłe, nauczyciele kształcenia zawodowego).     

– We współpracy z Departamentem Edukacji oraz Zarządem Inwestycji Miejskich przygotowywana jest dokumentacja projektowa oraz dokumentacja zawierająca wykaz pracowni wraz wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego przeprowadzania szkoleń, kursów w dziedzinie elektryki – podkreśla Dorota Olearnik, dyrektorka Wydziału Zarządzania Funduszami UM.

Realizatorem projektu w imieniu Gminy Wrocław będzie CKZ. Ma być on realizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, z firmą Tauron Dystrybucja S.A oraz Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Branżowe Centrum Umiejętności z dziedziny automatyki przemysłowej - LZN

Z kolei w Lotniczych Zakładach Naukowych, na potrzeby BCU z dziedziny automatyki przemysłowej, w nowo wyremontowanych pomieszczeniach powstać ma sześć nowoczesnych pracowni zawodowych. Do końca czerwca 2026 r. przeszkolonych ma zostać w nich min. 200 uczestników (w tym: uczniów, osoby dorosłe, nauczycieli kształcenia zawodowego).

Realizatorem tego projektu, w imieniu Gminy Wrocław, będą Lotnicze Zakłady Naukowe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

– Jednostki te odpowiedzialne będą także za przygotowanie szerokiej i atrakcyjnej oferty szkoleniowej uwzględniającej różnorodność grup wiekowych potencjalnych uczestników kursów i szkoleń – dodaje Dorota Olearnik.

Tu również we współpracy z Departamentem Edukacji w przygotowaniu jest dokumentacja z wykazem pracowni oraz wyposażenia potrzebnego do prawidłowego przeprowadzania szkoleń i kursów.

Na przygotowanie infrastrukturalne i merytoryczne obu BCU przeznaczonych ma zostać 28 milionów złotych. Do końca marca br. okaże się, które projekty otrzymają dofinansowanie w ramach KPO.

Powstanie BCU w Polsce koordynuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a źródłem finansowania jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Obecnie we wrocławskich technikach oraz szkołach branżowych I stopnia uczy się blisko 11,7 tys. uczniów. W ubiegłym roku było to niespełna 10 tys., a dwa lata temu ok. 9,5 tys. uczniów.

Udostępnij >
T
separator