Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wrocławskie uczelnie jednoczą swoje siły

Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego i Uniwersytet Medyczny podpisały deklarację współpracy. Zacieśnienie kontaktów umożliwi realizację nowych projektów rozwojowych.

Synergia potencjałów akademickich trzech bardzo ważnych dolnośląskich uczelni wyższych pozwoli na utworzenie wysokiej klasy ośrodka naukowego i jeszcze lepszego, zintegrowanego kontaktu z podobnymi z związkami na arenie międzynarodowej. Ułatwi to również przepływ wiedzy i koncepcji, a dodatkowo umożliwi aplikowanie o granty finansowe na działalność badawczo-rozwojową. Powołana inicjatywa ma formę otwartą i inne podmioty mają możliwość dołączenia do niej. W najbliższej przyszłości senaty poszczególnych uczelni ustalą zakres planowanej współpracy.

- Cieszę się, że dolnośląskie środowiska akademickie łączą siły i będą działać wspólnie. Stworzenie silnego ośrodka z pewnością poprawi jego prestiż na arenie międzynarodowej i umożliwi prowadzenie nowych zaawansowanych projektów badawczych. Jako samorząd województwa od lat ściśle współpracujemy z uczelniami wyższymi. Stanowią one ważny element rozwoju Dolnego Śląska – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Uczelnie wyższe dążą do federalizacji, co jest obecnie trendem na całym świecie. Doskonałym przykładem jest powołany w Gdańsku w ubiegłym roku Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który skonsolidował wszystkie tamtejsze uczelnie. Dzięki temu integrują się one i wdrażają wspólne projekty badawcze o zasięgu międzynarodowym, koordynują wspólne badania i prace rozwojowe, a także powołują nowe międzyuczelniane inicjatywy. Prowadzą także wspólną działalność wydawniczą, promocyjną, a także wspólną politykę rankingową. Pozwala to wspólnie aplikować o granty i skutecznie stawać wobec współczesnych wyzwań, jakim np. jest pandemia koronawirusa.

Udostępnij >
T
separator