Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wspieramy rozwój inteligentnych specjalizacji regionu

Rozmowa z Romanem Kozłowskim, Prezesem Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

  • Dolnośląski Fundusz Rozwoju był Złotym Patronem tegorocznej Wielkiej Gali Biznesu. Jakie znaczenie ma dla Państwa to wydarzenie?

- Konkurs "Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza” odbył się już 19 raz. Dzięki tego typu inicjatywom możemy wspierać oraz obserwować zmiany zachodzące w gospodarczej oraz biznesowej strefie rozwoju Dolnego Śląska. Statuetki przyznawane firmom i instytucjom stawiającym na stały rozwój oraz innowacyjność, napędzają region do działania. Nam również przyświeca ten cel. 

  • Jakie inicjatywy są dla Państwa najważniejsze?

– Szczególnie istotne jest wspieranie inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Dolnośląski Fundusz Rozwoju stale buduje system finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W oparciu o finansowe instrumenty zwrotne organizujemy programy wsparcia dla dolnośląskich firm. Już niebawem do naszej oferty trafi kolejna forma wsparcia MŚP. Mamy nadzieję, że będzie to skutkować jeszcze większą ilością rodzimych przedsiębiorstw walczących o nagrodę Dolnośląskiego Gryfa. 

  • W jaki sposób DFR i inne jednostki samorządu województwa dolnośląskiego wspierają inteligentne specjalizacje?

– Koncepcja inteligentnych specjalizacji wykorzystuje mocne strony regionu i istniejące zasoby do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w danej dziedzinie. Spożytkowanie potencjału i zasobów danego regionu oraz wsparcie podmiotów działających w obszarze inteligentnych specjalizacji umożliwia rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro, małej i średniej. Przekłada się to również na wzrost konkurencyjności i innowacyjności całego województwa. Wspieramy rozwój inteligentnych specjalizacji regionu przede wszystkim w sposób pośredni.  Wynika to z faktu, iż jednostki te mają za zadanie wspierać ogólnie dolnośląskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MMŚP, a nie konkretne branże czy gałęzie gospodarki.

  • Zatem w czym się to przejawia? 

– Pośrednie wsparcie dla podmiotów działających w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji przejawia się przede wszystkim w premiowaniu ich w konkursach ogłaszanych przez te jednostki, w ich pierwszeństwie w niektórych przedsięwzięciach lub organizowaniu konkursów ukierunkowanych na ich rozwój. Takimi działaniami są też organizowane przez jednostki samorządu spotkania ludzi biznesu ze światem nauki w celu zacieśniania współpracy i tworzenia nowych pomysłów i koncepcji. Wielka Gala Biznesu, która jest uroczystym finałem konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”, jest właśnie doskonałym miejscem do podsumowań oraz wymiany poglądów w tym zakresie.

Dziękuję za rozmowę.

 

Udostępnij >
T
separator