Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wydłużono przetarg na budowę nowego wrocławskiego szpitala

Trwa przetarg nieograniczony na budowę Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu – największej w historii regionu takiej inwestycji. Mając na uwadze zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją budowy nowego szpitala, prowadzące przetarg Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert przez wykonawców.

Pierwotny termin składania ofert w postępowaniu przetargowym wydłużono z 10 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

Na obecnym etapie prowadzonego postępowania przetargowego trzy firmy, zainteresowane realizacją inwestycji, złożyły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące specyfikacji zamówienia publicznego. Aby przybliżyć potencjalnym wykonawcom uwarunkowania, w jakich przebiegać będzie realizacja inwestycji, ale również w drodze dialogu udzielić wyjaśnień i przyjąć wszelkie uwagi, które mogą wpłynąć na efektywność realizacji zadania, przy wsparciu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wykonawców. Odbędzie się ono online 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00. Link do spotkania: https://zoom.us/j/92113848340?pwd=TnRwa212ci9acUlFZGt2QlZySGJTZz09 

Budowa Szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Planuje się, że na początku 2027 roku placówka będzie przyjmować pacjentów. Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu, który powstanie w nowoczesnym obiekcie, będzie skupiał w jednej lokalizacji wielospecjalistyczne funkcjonalności i zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne prowadzone przez samorząd województwa – Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO), Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc (DCChP) oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz). Dla inwestycji został już wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. Zaawansowany jest proces uzyskania decyzji środowiskowej. W miejscu budowy nowego szpitala, w zachodniej części Wrocławia, przeprowadzono prace przygotowawcze w terenie.

W pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta od firmy PORR SA na kwotę ponad 1,42 mld złotych. Do składania ofert zostali zaproszeni wykonawcy wyłonieni w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którymi prowadzony był dialog konkurencyjny – STRABAG, SINOHYDRO, WARBUD, VAMED POLSKA oraz PORR. Jedyna złożona oferta była dwukrotnie wyższa od szacowanej wartości inwestycji, zapisanej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wynoszącej ponad 720 mln zł i współfinansowanej przez samorząd województwa oraz rząd. Ze względu na wysokość kwoty jedynej złożonej oferty przetarg nie został rozstrzygnięty. Podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule, aby możliwe było poznanie ofert od wielu wykonawców.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął również 12 maja br. decyzję o zwiększeniu finansowania inwestycji kwotą 250 milionów złotych, dzięki czemu kwota na realizację inwestycji przekracza obecnie 1 miliard złotych.

Udostępnij >
T
separator