Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wypowiedz się, co sądzisz o przyszłych funduszach europejskich

Ruszyły konsultacje dotyczące dokumentu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić uwagi, ale też wziąć udział w wysłuchaniach, podczas których będą mieli szansę przedstawić swoje stanowisko dotyczące podziału unijnych pieniędzy na cele związane z rozwojem gospodarczym kraju.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to program będący kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Również teraz jego cele koncentrują się przede wszystkim na:

  • zwiększeniu potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  • wzroście konkurencyjności MŚP
  • rozwinięciu umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
  • transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Planowany budżet obecnego programu to blisko 7,9 mld euro. Konsultacje dotyczące tego, na co dokładnie mają zostać przeznaczone te środki potrwają do 14 kwietnia 2021 r. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić swoje uwagi na specjalnym formularzu.

Pozwól się wysłuchać

Do nowego programu można nie tylko zgłosić swoje uwagi, ale też zaprezentować swoje zdanie wszystkim zainteresowanym. 21 kwietnia w godz. 10:00-15:00 odbędą się wysłuchania w sprawie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. To nowa forma konsultacji dokumentów programowych, która polega na tym, że każdy kto chciałby podzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami, może zabrać głos i opowiedzieć o tym na bardzo dużym forum.

Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. Kluczowe jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii możliwie największej liczby osób i instytucji, które uważają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za ostateczny kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.

Zgłoszenia udziału zarówno chętnych do zabrania głosu (mówców), jak i obserwatorów (widzów), przyjmowane są do 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 10:00

Więcej szczegółów na temat planowanych przesłuchań znajduje się na stronie dotyczącej tego przedsięwzięcia.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 zakłada realizację instrumentów pogrupowanych w trzy priorytety:

I. Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R: wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II. Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

III. Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji programu.

Oferta programu skierowana jest do

  • przedsiębiorstw
  • sektora nauki
  • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi
  • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji oraz instytucji finansowych.

Budżet programu to około 7,9 mld euro.

Żródło: Wroclaw.pl

Udostępnij >
T
separator