Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wypromują turystykę nadodrzańską

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pobliżu Odry, ochrona obszarów przyrodniczych oraz promocja turystyki wodno-rowerowej – to najważniejsze cele projektu realizowanego przez gminy Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice i Chocianów. Koszt projektu przekracza 37 mln zł.

W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami. Ścieżki rowerowe połączą Wołów – Lubiąż, Wielowieś – Ścinawa, Wielowieś – Prochowice i Chocianów – Szklary Dolne. Tereny przewidziane w projekcie pod ścieżki rowerowe to przede wszystkim nasypy zlikwidowanych, nieczynnych linii kolejowych, z usuniętą infrastrukturą. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, które zrzesza ponad 60 samorządów z terenu Dolnego Śląska.

- W obliczu trudności wynikających z trwającej pandemii koronawirusa, lockdownów i innych ograniczeń, coraz więcej osób poszukuje możliwości obcowania z naturą i odpoczynku na świeżym powietrzu. Nasz projekt łączy dolnośląskie samorządy i pomaga wykorzystać ich potencjał turystyczny – dodaje Michał Rado, prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej na terenach cennych przyrodniczo może prowadzić do niekontrolowanego ruchu turystycznego, a to wiąże się z wysokim ryzykiem degradacji tych terenów. Odpowiedzialnie prowadzona polityka ochrony środowiska naturalnego powinna jednocześnie kanalizować ruch turystyczny na atrakcyjnych terenach przy jednoczesnym chronieniu ich od zniszczenia. 

- Dzięki temu projektowi gmina Chocianów będzie mogła wybudować ścieżkę włączającą nas w sieć dróg rowerowych w regionie. Dodatkowo, dzięki inwestycjom kolejowym samorządu województwa będziemy mogli w pełni wykorzystać nasz potencjał turystyczny - dodaje Tomasz Kulczyński, burmistrz Chocianowa.

Obszar objęty projektem realizowanym przez samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa to tereny niezwykle atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Są wśród nich obszar NATURA 2000 „Łęgi Odrzańskie", Obszary Chronionego Krajobrazu "Lasy Chocianowskie" czy "Dolina Odry" i użytek ekologiczny "Korytarz Mierzowice".

- Nasza inwestycja umożliwi udostępnienie perły architektury, jakim jest wspaniały klasztor cysterski w Lubiążu. Myślimy także o kolejnych inwestycjach rowerowych w kierunku Prusic i Stawów Milickich. Dziękuję za to przedsięwzięcie marszałkowi sejmikowi i Stowarzysze niu bo bez Was tej inwestycji by nie było – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa.

- Dziękuję wszystkim partnerom za zaangażowanie. Mamy już większość pozwoleń na budowę, co pozwala nam przystąpić do rozmów o realizacji inwestycji tak aby zakończyć je terminowo – mówi Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy.

- Przystań w Brzegu Dolnym została zaprojektowana na odcinku rzeki przebiegającym przez miasto. Dzięki temu kolejny fragment nabrzeża Odry zostanie udostępniony mieszkańcom. Nowa przystań powstanie w sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego, czyli okolicy niezwykle atrakcyjnej pod względem turystycznym – mówi Paweł Pirek, burmistrz Brzegu Dolnego.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 37 milionów złotych, a unijne dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego sięgnie 32 mln zł. Planowany czas zakończenia inwestycji to koniec września 2023 r. Wynoszący 15 % wkład własny do projektu zapewniają jego lider - Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna oraz partnerzy, czyli samorządy Ścinawy, Wołowa, Brzegu Dolnego, Prochowic i Chocianowa.

- Inwestycja ta jest projektem kompleksowym, który za sprawą ścieżek rowerowych, szlaku odrzańskiego oraz linii kolejowych doskonale połączy dolnośląskie gminy i podkreśli walory turystyczne mniejszych, ale również atrakcyjnych miejsc w naszym regionie – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Udostępnij >
T
separator