Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wzrosty w Grupie Selena

Grupa Selena - producent i dystrybutor chemii budowlanej – od stycznia do czerwca 2021 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 788 mln zł, co przełożyło się na wzrost o 30,8 proc. rok do roku. W tym okresie Grupa wypracowała zysk netto w kwocie 39,8 mln zł. (wzrost o 24,4 proc.), a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 48,2 mln zł i był wyższy o 9,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku Grupa Selena zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe i pomimo trudności, które dotknęły większość gospodarek na całym świecie, kontynuowała wzrost na kluczowych rynkach. Niewielkie korekty dotyczyły jedynie dostosowania działalności w wybranych regionach i jeszcze większej koncentracji
w zakresie ulepszania usług dla końcowych użytkowników.

Większe przychody i zysk w dużej mierze były zasługą powrotu popytu, który po krótkim osłabieniu bardzo szybko odbudował się na rynku, a z czasem zaczął nawet wzrastać w relacji do poprzedzających miesięcy. Wiosną bieżącego roku na wszystkich rynkach stosunkowo duży popyt na chemię budowlaną zderzał się ze znaczącą fluktuacją kosztów, zwłaszcza zakupu surowców.

– Z dużą satysfakcją oceniamy to, jak dobrze przepracowaliśmy okres gwałtownych zmian na rynku. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pogorszy się znacząco w najbliższych miesiącach, będziemy oczekiwać dalszej równowagi na rynku cen surowców. To z kolei będzie sprzyjać wzmacnianiu naszej sprzedaży i pozycji na rynku – wskazuje Jacek Michalak, prezes Grupy Selena.

Utrzymujący się wzrost cen surowców do produkcji głównych grup produktowych był istotnym czynnikiem, który wpłynął na rentowność brutto sprzedaży. W pierwszej połowie roku wyniosła ona 29 proc. i była niższa o 4,7 p.p. r/r niż wynik z tego samego okresu w 2020 roku. Duże znaczenie dla marżowości Grupy Selena miał efekt skali, który pozwalał rekompensować lokalne wahania cenowe i większe zmiany na wybranych rynkach, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo finansowe i biznesowe całej Grupy. Choć marżowość w tym roku zmalała wskutek wzrostu cen surowców, to jednocześnie masa marży wzrosła.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, kluczem do dobrych wyników na poziomie całej Grupy w pierwszym półroczu br. były także kolejne inwestycje w rozwój portfolio i dostarczenie na rynek nowych produktów.

– Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych, bardzo konkurencyjnych czasach, kluczem do sukcesu na rynku jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Dlatego z jednej strony systematycznie wprowadzamy do oferty nowe produkty, zaś z drugiej stale rozwijamy nasz globalny program marketingowy, do którego m.in. dodajemy kolejne aplikacje. Zauważamy, że inwestycje w ten obszar coraz mocniej przekładają się na wyniki sprzedażowe i zwiększają zaangażowanie odbiorców, już nie tylko w kanałach analogowych, ale przede wszystkim w cyfrowych – podkreśla Christian Doelle, wiceprezes zarządu ds. marketingu i strategii w Grupie Selena.

Niezwykle ważnym obszarem rozwoju Grupy niezmiennie pozostaje zrównoważone budownictwo. W pierwszym półroczu br. Grupa kontynuowała prace nad rozwojem produktów przyjaznych dla środowiska, odpowiadając w ten sposób zarówno na zmiany legislacyjne, jak i rosnące zapotrzebowanie rynku.

– Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które wpisują się w zrównoważone budownictwo i wiążemy duże nadzieje z produkcją, którą już mamy, tj. uszczelniaczami czy produktami do ocieplania budynków. Należymy dziś do ścisłej globalnej czołówki w zakresie tworzenia nowoczesnej chemii budowlanej, a w niektórych segmentach oferujemy technologie unikatowe. Naszym celem jest utrzymanie tej pozycji w najbliższych latach – mówi Christian Doelle.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Selena pomyślnie zakończyła także udział w programie Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. W jego ramach dział R&D Selena Labs otrzymał granty na opracowanie i wdrożenie kolejnych innowacyjnych produktów.

Udostępnij >
T
separator