Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dzieci z obwodu lwowskiego dojadą do szkół głogowskim autobusem

Komunikacja Miejska w Głogowie przekazała jeden ze swoich autobusów na potrzeby Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Decyzja ta jest wynikiem apelu, który wystosowały władze Ukrainy.

Konsul Generalna RP we Lwowie zwróciła się z prośbą o pomoc do polskich miast oraz instytucji. Dzięki współpracy władz miasta Głogowa z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Fundacją LSSE udało się zrealizować ten projekt. Do symbolicznego przekazania autobusu doszło 26 września na terenie głogowskiej bazy Komunikacji Miejskiej.

Od początku wojny lokalne placówki oświatowe w samym obwodzie lwowskim przekazały dla wojska na front 87 autobusów szkolnych, które zapewniały transport dzieci z odległych obszarów wiejskich do placówek edukacyjnych, a później ewakuowały mieszkańców z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Od września wznowiono naukę dla dzieci w obwodzie lwowskim i ponad 26 tysięcy uczniów wewnętrznie przesiedlonych na ten teren. Szkoły nie mają środków na zapewnienie nowego transportu uczniom, dlatego proces dydaktyczny jest mocno utrudniony.

Podczas jednej z wizyt na Ukrainie, prezes LSSE, Przemysław Bożek spotkał się m.in. z Elizą Dzwonkiewicz, Konsul Generalną Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Otrzymał wtedy prośbę o pomoc w znalezieniu autobusów szkolnych.

– Wierzymy, że takie działania pomogą usprawnić proces edukacyjny w obwodzie lwowskim dzieciom, które zmuszone były opuścić swój rodzinny dom, a także przyspieszyć adaptację do ich nowej sytuacji życiowej. Autobusem będą dojeżdżały dzieci polskie i ukraińskie do polskich szkół na Ukrainie. Takie gesty mają znaczenie i przyczyniają się do budowania trwałych więzi i dobrych relacji Polaków z Ukraińcami. Jako naród polski masowo ruszyliśmy z pomocą uciekającym. Otworzyliśmy swoje serca, ale też swoje domy. Jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja LSSE, od ponad 7 miesięcy nieustannie organizujemy pomoc i nie planujemy się zatrzymywać – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Z LSSE współpracujemy na wielu płaszczyznach. Zarówno po stronie gospodarczej – to wspólne projekty inwestycyjne czy też Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego, ale także doskonale rozwija się współpraca na gruncie społecznym. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli wesprzeć rodaków na Ukrainie – szczególnie, że będą to dzieci, które w wyniku wojny mają utrudniony dojazd do polskich szkół. Przypomnę, że będzie to kolejny pojazd, który zostanie przekazany przez głogowian na rzecz Ukrainy. Przekazywany autobus jest pojazdem używanym, ale – co podkreślam – w pełni sprawnym, który z pewnością będzie służył kolejne tysiące kilometrów, najbardziej potrzebującym tego dziś dzieciom – zauważa Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

– Fundacja LSSE przekazała już na rzecz Ukrainy pomoc wartą ponad 1,5 mln złotych – w tym środki finansowe, transporty ze sprzętem medycznym, produkty żywnościowe i artykuły higieny osobistej. Oprócz pomocy typowo materialnej, razem z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną organizujemy liczne konferencje, szkolenia, warsztaty i inne spotkania dotyczące wyzwań powstałych wskutek działań wojennych, jak i tych, które powstaną w przyszłości powojennej – dodaje Agnieszka Bartkowiak, wiceprezes Fundacji LSSE.

Udostępnij >
T
separator