Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Potrzebna nam synergia

Rozmowa z Marią Lewandowską – Miką, Prezesem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, organizatora 4. Kongresu Organizacji Pozarządowych


  • Tematem 4. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych było „Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu demokracji”. Jakie najważniejsze wnioski dotyczące tego zagadnienia udało się wyciągnąć?

- W tym roku wspólnie z organizatorami Kongresu wybraliśmy na  temat przewodni kryzys demokracji, ponieważ uznaliśmy, że jest to dla nas, obywateli, aktualnie bardzo ważne zagadnienie. Chcieliśmy zapytać o to, jak dziś rozumiana jest demokracja, wolność i odpowiedzialność, co te hasła dla nas znaczą. Tym bardziej, że obchodziliśmy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów do samorządów lokalnych, które stworzyły ramy do funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz dla działalności organizacji pozarządowych. To one często stoją na straży demokracji i taka też powinna być ich rola. Najważniejszym wnioskiem płynącym z wszystkich dyskusji było budowanie zaufania. Musimy zacząć nad nim pracować i uczyć się współpracy oraz budowania jej sieci. Możemy się różnić, ale zawsze powinniśmy szanować inne poglądy i ufać sobie nawzajem. Mamy prawo do swobody działań, więc twórzmy  przestrzenie, takie jak Kongres - do rozmów, dyskusji i przedstawiania perspektyw organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Warto rozmawiać o rzeczach trudnych, uczyć się tego rodzaju dialogu. Sojusze i wspólnoty dają nam siłę, szczególnie, gdy znajdujemy się na zakręcie demokracji. Musimy zadbać o obywatelski dialog, o wypracowywanie wspólnych stanowisk, pojęć i wartości. Czas podjąć próbę ich ponownego zdefiniowania – bez tego zakręt będzie jeszcze ostrzejszy. We Wrocławiu, ale nie tylko, mamy wspaniałych samorządowców, którzy rozumieją zasady partycypacji, stoją na straży demokracji i będą wspólnie z organizacjami społecznymi jej bronić i nadal budować oraz rozwijać społeczeństwo obywatelskie. 

  • W tym roku Kongres odbył się w zupełnie innej formule niż dotychczas. Czy ta forma się sprawdziła? Czy z tego powodu nie ubyło uczestników?

 

- Nowa forma Kongresu spowodowała dużo większe zainteresowanie wydarzeniem, niż dotychczas (w ubiegłorocznym 3. Kongresie Wrocławskich NGO uczestniczyło ponad 500 osób). Przeniesienie działań do świata wirtualnego przerosło nasze oczekiwania. Mieliśmy blisko 85 tysięcy odbiorców, a transmisje online obejrzało ponad  30 tysięcy osób. Taka forma Kongresu pozwoliła uczestniczyć nie tylko 40 tysiącom wrocławianek i wrocławian, ale również blisko 70 tysiącom osób zainteresowanym sektorem pozarządowym z całego kraju. Mieliśmy również uczestników z zagranicy, w tym z Wielkiej Brytanii i Niemiec. W tym roku Kongres trwał nie jeden, ale aż cztery dni. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 11 paneli i warsztatów. Zapewniliśmy imprezy towarzyszące, w tym śniadaniową telewizję pozarządową, koncert Zespołu Kosy, spektakl Teatru Układ Formalny, wystawę w Czasoprzestrzeni oraz uroczyste zasadzenie DRZEWA DEMORKRACJI. Wszystkie wydarzenia były dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Decyzja o tym, że Kongres odbędzie się w systemie online, w tej trudnej i nowej sytuacji, nie była łatwa. Robiliśmy to po raz pierwszy, w bardzo krótkim czasie, ale przy intensywnym zaangażowaniu wspaniałych osób z Koalicji na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy.

  • Kim byli goście specjalni tegorocznego wydarzenia?

- W debacie wzięli udział: Janina Okońska-Ochojska Posłanka do Parlamentu Europejskiego
i Prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej; Ewa Kulik-Bielińska - Dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego, Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia oraz Jakub Wygnański - Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Goście specjalni podczas debaty otwierającej podzielili się wieloletnim doświadczeniem oraz spojrzeniem z własnej perspektywy na  zagadnienie demokracji.

  • Tematem jednego z paneli była współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Jak ważna jest ta kwestia Pani zdaniem?

- Jest bardzo ważna, przede wszystkim dlatego, że organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa różnią się od siebie, a to może nam dać nową jakość  współpracy i zagwarantować efekt synergii. Powinniśmy uczyć się od siebie nawzajem, słuchać i być otwarci na nowe doświadczenia. Dobrym pomysłem na współpracę jest wymiana posiadanych zasobów, informowanie o planowanych działaniach i angażowanie się w nie nawzajem. Współpraca daje nam możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia, standardów i narzędzi. Dzięki niej możemy  podnieść jakość i efektywność działań. Myślę że jesteśmy w takim momencie, że doskonale zdajemy sobie sprawę z korzyści jakie daje współpraca i realizacja wspólnych działań.  Tworzenie partnerstw może być́ częścią̨ realizacji CSR - programu społecznej odpowiedzialności biznesu i budowania zaufania społecznego do sektora pozarządowego oraz biznesu. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Zachodnią Izbą Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy podjęły decyzję o realizacji  wspólnej  inicjatywy i wymianie zasobów poprzez współpracę w ramach prowadzonych platform informacyjnych www.wro-ngo.pl  i www.wrobiznes.pl Chcemy, aby oba narzędzia wykorzystywane były przez członków Federacji i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wrocławia. Ponadto, możemy edukować jak skutecznie czerpać korzyści z takich rozwiązań.

  • Czy rozmowy prowadzone podczas Kongresu przełożą się na jakieś konkretne działania?

- Przede wszystkim chodzi nam o wzmocnienie  sieci  współpracy, o to abyśmy się słyszeli oraz wspólnie dialogowali i szukali nowych rozwiązań. Różne grupy branżowe funkcjonują
w strukturze dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym. Powstają nowe pomysłu na projekty, inicjatywy, dzięki współpracy wiemy więcej o swoich zadaniach i działaniach. Debata dotycząca współpracy organizacji pozarządowych z biznesem świetnie to obrazuje. Chcemy wspólnie wykorzystać narzędzia jakie mamy w swoich zasobach do wzajemnej komunikacji. Będziemy starać się łączyć te dwa sektory i pokazywać dobre praktyki i przykłady współpracy.

  • Czy są już plany na kolejną edycję wydarzenia?

- Kongres odbywa się cyklicznie od 4 lat i jest to największe wydarzenie dla sektora pozarządowego we Wrocławiu. Jaki będzie temat przewodni kolejnego Kongresu? To już zależy od tego co będzie dla naszego środowiska najbardziej interesujące, być może bolące i  nad czym będziemy chcieli dyskutować. Widzimy, że system debat i warsztatów w wersji online sprawdził się w tym roku. Z pewnością część rozmów pozostanie w tym formacie, a część będzie odbywała się na żywo. Nie zrezygnujemy z części integracyjnych, w tym ze śniadania pozarządowego, które bardzo przypadło do gustu naszym kongresowiczom. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest również organizatorem Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego, który organizowany jest raz do roku w Krzyżowej. W tym roku, w październiku odbędzie się już VI Dolnośląski Kongres Obywatelski, który corocznie gromadzi ponad 400 uczestników: przedstawicieli NGO, biznesu, samorządów lokalnych i administracji publicznej oraz środowiska akademickiego. Zapraszam serdecznie, bo to kolejna okazja
i przestrzeń do dialogowania oraz wypracowywania nowych pomysłów, rozwiązań i postulatów ważnych dla aktywnych obywateli i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Wiązowska

Udostępnij >
T
separator