Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Wałbrzyska strefa wspiera młode talenty

Strefa Talentów — właśnie pod taką nazwą swoją społeczną działalność prowadzić będzie Fundacja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nadrzędnym celem organizacji będzie budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu, rozwojowi i wspieraniu młodych talentów.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna mimo świątecznego okresu nie zwalnia tempa i rozbudowuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu o kolejne strategiczne segmenty. WSSE powołuje do życia Fundację zorientowaną na wsparcie rozwoju utalentowanych dzieci i realizacji ich autorskich projektów. Strefa Talentów to także przestrzeń dla inspirujących warsztatów, spotkań, wystaw i targów, a przede wszystkim — współpraca z nauczycielami i wsparcie rodziców w procesie kształtowania podopiecznych fundacji. 

- Przełom roku to dobry czas na podsumowanie — projektów, sukcesów, czasem także deficytów. To także dobry czas na wyznaczanie nowych celów i ambitnych przedsięwzięć. Tym bardziej cieszy fakt, że inicjatywa powołania Fundacji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma charakter oddolny, a za jej pomysł, misję i cele odpowiadają w całości pracownicy „INVEST-PARK”. Nie inspirowani pobudkami zawodowymi, a jedynie autentycznym odruchem i szczerą potrzebą serca - twierdzi Piotr Wojtyczka Prezes Zarządu WSSE.

Fundacja ma budować świadomość mocnych stron i talentów wśród dzieci, ułatwiać młodym ludziom start w lepszą przyszłość i tym samym wejść na rynek pracy.

- Fundacja Strefa Talentów w naturalny sposób uzupełni naszą strategię i działalność z zakresu CSR. Organizacja będzie odpowiedzialna za współpracę z pobliskimi placówkami oświatowymi i udzielenie niezbędnego wsparcia każdemu podopiecznemu, wykazującemu szczególną pasję, zainteresowanie i talent, a który być może przez brak odpowiednich narzędzi lub ograniczone wsparcie otoczenia, nie rozwinąłby swoich skrzydeł - dodaje Piotr Wojtyczka.

Funkcję Prezesa Fundacji i zarazem pierwsze skrzypce w rozwoju organizacji objęła Anna Mazurkiewicz - Wicedyrektor Departamentu Obsługi Inwestora WSSE.

- Wychodząc z założenia, że każdy człowiek posiada mocne strony związane z jego naturalnym potencjałem i posiadanymi talentami oraz rozwojem tego potencjału poprzez zdobywanie wiedzy o nim i praktykowaniu go w życiu zawodowym i osobistym, chcemy za sprawą fundacji stworzyć środowisko sprzyjające odkrywaniu, rozwojowi, zdobywaniu wiedzy jak talent wykorzystać w życiu. Zaczynamy na etapie, kiedy u młodego człowieka kształtują się pierwsze pasje i zainteresowania, czyli w klasach 1 – 8 szkoły podstawowej. Najpierw, we współpracy ze szkołami, chcemy dać dzieciom szeroki wachlarz możliwości i niezbędne narzędzia do poznawania swoich umiejętności, a następnie chcemy skupić się na poszczególnych młodych talentach i ułatwić im wybór własnej ścieżki zawodowej, opartej na ich mocnych stronach. - mówi Anna Mazurkiewicz.

Fundacja Strefa Talentów rozpoczyna swoją działalność z początkiem nadchodzącego roku. Harmonogram prac w pierwszym kwartale 2023 r. zakłada szerokie konsultacje z przedstawicielami placówek oświatowych. Program pilotażowy dla klas 1-3 oraz 4-8 zostanie zorganizowany i przeprowadzony na terenie subregionu wałbrzyskiego. 

– Zaproponujemy dodatkowe zajęcia stymulujące kreatywne myślenie, radzenie sobie z emocjami i samoświadomość, czyli wiedza o swoich mocnych stronach. Działania fundacji skupione będą również na pracy z rodzicami. Utalentowane dziecko to wyzwanie również dla rodziców czy opiekunów. To właśnie oni odgrywają kluczową rolę w odkrywaniu talentów, są ich pierwszymi obserwatorami i mentorami. Program pilotażowy realizowany będzie w subregionie wałbrzyskim. Działania zostaną poddane ewaluacji, aby można go było implementować w kolejnych latach do większej ilości szkół. - podsumowała Katarzyna Doszczak-Fuławka, członek zarządu Fundacji WSSE.

Udostępnij >
T
separator